Uitfasering van het Groningengas

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat 29 maart jl. besloten de gaswinning uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen. Uiterlijk per oktober 2022 en indien mogelijk al eerder, moet de jaarlijkse gaswinning tot onder 12 miljard m3 dalen.

Daarna wordt ingezet op verdere vermindering, totdat de gaswinning uit het Groningenveld uiteindelijk stopt. Het wetsvoorstel “Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld” met meer details over deze nieuwe winningsstrategie ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

De positie van gas in Europa

Mede door de afbouw van het Groningengas en als gevolg van de energietransitie zal de rol van aardgas in de Nederlandse energiemix veranderen. Op de korte en middellange termijn speelt aardgas in Nederland nog een dominante rol. Op de langere termijn verwachten we een daling van de aardgasvraag. Door de lagere productie van Groningengas zal de Nederlandse import van aardgas toenemen, en de export van laagcalorisch gas naar Duitsland, België en Frankrijk vanaf 2020 afnemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt de vraag naar transportcapaciteit voor aardgas in ons netwerk geleidelijk af. Ook in de bredere Europese energievoorziening blijft aardgas nog een cruciale rol spelen.

Daarnaast willen we met onze infrastructuur de invoeding van hernieuwbare gassen zoals waterstof en groen gas stimuleren en faciliteren. Daarnaast werken we aan mogelijkheden voor warmte en ondergrondse opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).

Onderhoud en besturing van ons netwerk

We stemmen onze onderhoudsfilosofie af op deze veranderende gasstromen. We plegen bovendien meer correctief in plaats van preventief onderhoud, waarbij we de betrouwbaarheid en veiligheid van ons systeem goed in de gaten houden. Door deze risicogebaseerde herziening van ons vervangings- en onderhoudsprogramma verminderen we de investeringen in onze bestaande infrastructuur. Dit levert een significante kostenreductie op.

Begin juli hebben we een nieuw besturingssysteem voor het gastransportnet in gebruik genomen. Met dit nieuwe besturingssysteem kunnen we de transportstromen accuraat volgen en nog beter voorspellen. Ook maakt de verbeterde functionaliteit van het systeem het besturen van andere energiestromen en verdere kostenbesparing mogelijk.

Stikstofinstallatie Zuidbroek versnelt beëindiging gaswinning

Om de gaswinning in Groningen te helpen minimaliseren en tegelijkertijd transportzekerheid te kunnen blijven bieden, is een reeks van maatregelen nodig, zoals hogere inzet van kwaliteitsconversie en de ombouw van ons netwerk naar hoogcalorisch aardgas. Deze set van maatregelen hebben wij in een addendum op ons Netwerkontwikkelingsplan in april aan de markt geconsulteerd. Ook de overstap naar hernieuwbare gassen kan een bijdrage leveren aan de reductie van de winning uit het Groningenveld.

We bereiden de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek voor. Door deze voorziene bouw kan de inzet van kwaliteitsconversie worden vergroot. Stikstofinstallaties voegen stikstof toe aan hoogcalorisch aardgas (H-gas) uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor het gas geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. Na de verwachte ingebruikname van de nieuwe installatie, in het eerste kwartaal van 2022, kan een verdere reductie van de gaswinning in Groningen met ongeveer 7 miljard m3 per jaar gerealiseerd worden.

Gasunie kan de overgang van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas faciliteren

Een aantal (grote) industrieën in Nederland gebruikt gezamenlijk ruim 5 miljard m3 laagcalorisch aardgas. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bij deze bedrijven aangedrongen op reductie van laagcalorisch aardgasverbruik door verduurzaming of overschakeling op hoogcalorisch gas. Indien bedrijven overstappen op hoogcalorisch gas zullen wij hen via specifieke netwerkmaatregelen faciliteren.

Bij de realisatie zullen de benodigde maatregelen, inclusief de taak voor Gasunie, in een wettelijk kader worden vastgelegd.