Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s   Aandelen kapitaal Cash flow hedge reserve Reële waarde reserve Overige reserves* Onverdeeld resultaat Totaal
Eerste halfjaar 2018              
Stand per 1 januari 2018   0,2 ‑36,8 317,9 5 234,1 259,5 5 774,9
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - 2,5 ‑12,4 ‑0,2 234,3 224,2
               
Uitgekeerd dividend 2017   - - - - ‑258,8 ‑258,8
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 0,7 ‑0,7 -
               
Stand per 30 juni 2018   0,2 ‑34,3 305,5 5 234,6 234,3 5 740,3
               
Eerste halfjaar 2017              
Stand per 1 januari 2017   0,2 ‑46,3 297,4 5 161,7 183,5 5 596,5
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - 6,6 6,9 3,0 291,1 307,6
               
Uitgekeerd dividend 2016   - - - - ‑110,1 ‑110,1
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 73,4 ‑73,4 0,0
               
Stand per 30 juni 2017   0,2 ‑39,7 304,3 5 238,1 291,1 5 794,0

*) Aangepaste openingsbalans vanwege implementatie IFRS 15