Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de IFRS-standaard ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ (IAS 34), zoals aanvaard binnen de Europese Unie en van kracht op 30 juni 2018.

Op de halfjaarrekening heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Wel heeft een beoordeling plaatsgevonden door de onafhankelijke accountant.