In miljoenen euro’s Eerste halfjaar 2018 Eerste halfjaar 2017
     
Winst- en verliesrekening    
Opbrengsten 671 740
EBITDA 440 519
EBIT 287 372
Resultaat na belastingen 234 291
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 360 442
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‑168 ‑92
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‑197 ‑555
Netto kasstroom ‑5 ‑206
     
Niet-financiële kengetallen    
Getransporteerd volume (TWh) 588 593
Total Reportable Frequency Index 2,3 4
Leidingbeschadigingen 2 1
Leveringszekerheid (aantal niet of late gasleveringen) 0 1

In miljoenen euro’s 30‑jun 31‑dec‑17
  2018  
     
Balans    
Vaste activa 9 579 9 604*
Eigen vermogen 5 740 5 775*
Balanstotaal 9 830 9 852
     
Kentallen    
Geïnvesteerd kapitaal 9 185 9 200
Netto schuld 3 562 3 493
     
Credit ratings    
Standard & Poor’s AA- AA-
Moody’s Investors Service A2 A2

*) Aangepaste openingsbalans vanwege implementatie IFRS 15