Gasunie Transport Services

Transport

De hoeveelheid getransporteerde energie is 2,2% gestegen van 494 TWh in het eerste halfjaar van 2017 naar 505 TWh in de eerste helft van 2018. Eind februari-begin maart is er een koude periode geweest met temperaturen van bijna -11°C. Deze dagen lieten ook het hoogste transport van de afgelopen wintermaanden zien.

Kwaliteitsconversie

Ten opzichte van 2017 is de G-gasproductie in het eerste halfjaar van 2018 verder beperkt. Dit leidde tot een hogere inzet van kwaliteitsconversie. In de eerste helft van 2017 werd 150 TWh H-gas geconverteerd naar G-gas, in 2018 was dat 169 TWh. Dit is een stijging van 12,7%. De benodigde hoeveelheid stikstof is gestegen van 0,95 miljard m3 in de eerste helft van 2017 naar 1,28 miljard m3 in de eerste helft van 2018.

Gashandelsplaats Title Transfer Facility (TTF)

Het gas in ons Nederlandse netwerk kan via de virtuele gashandelsplaats TTF door marktpartijen verhandeld worden. In de periode januari tot en met mei 2018 is in totaal 11.168 TWh gas op TTF verhandeld, vergeleken met 8.899 TWh in dezelfde periode van 2017, een stijging van ruim 25% als gevolg van de eerdergenoemde koude periode dit voorjaar. Er was vooral veel extra handel op de Over-The-Counter markt (OTC): 8.963 TWh. Daardoor vergrootte TTF haar voorsprong op de overige Europese gashandelsplaatsen in de eerste vijf maanden van 2018. Ondanks de afname van de productie uit het Groningenveld is hiermee de rol van TTF als liquide gashandelsplaats voor een goed functionerende Europese gasmarkt verder onderstreept.

Infrastructuur Outlook

Als voorbereiding op het Netwerk Ontwikkelingsplan 2020 zullen wij opnieuw met TenneT nationale energiescenario’s ontwikkelen. Deze kunnen tevens de basis vormen voor het Investeringsplan van TenneT en de Europese Energiescenario’s van ENTSOG (European Network of Transmission System Operators of Gas) en ENTSOE (European Network of Transmission System Operators of Electricity).

GTS werkt met TenneT aan de eerste Infrastructuur Outlook voor Nederland en Duitsland. Dit is een lange-termijnverkenning van de hoofdinfrastructuur voor elektriciteit en gas (aardgas en hernieuwbare gassen), ten behoeve van een betrouwbare en duurzame energievoorziening op lange termijn. Deze verkenning wordt dit najaar afgerond, zodat de resultaten in de definitieve afronding van het Klimaatakkoord kunnen worden meegenomen.