Gasunie heeft twee hoofdactiviteiten: het verzorgen van transportdiensten via het gastransportnet in Nederland en Duitsland en het aanbieden van overige infrastructuurdiensten. Onze infrastructuur verbindt leveranciers en eindgebruikers van energie als internationaal knooppunt in de aan- en doorvoer van aardgas. We beheren en ontwikkelen daarvoor gasinfrastructuur en gashandelsplaatsen: gastransportnetwerken, internationale transitleidingen, gasopslag, gasinfrastructuur en virtuele gashandelsplaatsen. We dragen hiermee bij aan een liquide, competitieve, betrouwbare Europese gasmarkt. Ook zetten we onze kennis en ervaring van energie-infrastructuur en markten in om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen.

Het gastransport in Nederland wordt verzorgd door Gasunie Transport Services (GTS) en in Duitsland door Gasunie Deutschland (GUD). We zijn een staatsdeelneming met als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat. Onze medewerkers werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland, met vertegenwoordigingen in Den Haag, Brussel en Moskou. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen; onze Duitse hoofdvestiging in Hannover.

Omzetregulering Nederland en Duitsland

De transportdienstverlening in Nederland en Duitsland is gereguleerd. De tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het desbetreffende jaar te delen door de geschatte omvang van de capaciteitsboekingen. De toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten, en een vergoeding voor de operationele kosten. Voor de energiekosten van het gastransport geldt een mechanisme van (gedeeltelijke) nacalculatie.

Als de omvang van capaciteitsboekingen en daarmee de omzet in de praktijk anders is, wordt het verschil in volgende jaren verrekend. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de toezichthouders die elke drie tot vijf jaar de methode van regulering opnieuw bepalen. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA).

Participations

De overige infrastructuurdiensten, die niet of ten dele gereguleerd zijn, worden geleverd door onze businessunit Participations. Deze neemt de door de afdeling Corporate Business Development ontwikkelde projecten gericht op bestaande infrastructuur en hernieuwbare energie-oplossingen in beheer. 

Meer over deze deelnemingen kunt u lezen in ons jaarverslag 2017.