Business Development

Ontwikkeling projecten groen gas, warmte, waterstof en CCS

Onze projecten gericht op het bijdragen aan en versnellen van de energietransitie verlopen volgens verwachting:  

  • In Alkmaar werkt Gasunie New Energy samen met SCW Systems aan een installatie voor superkritische watervergassing. Deze technologie is in staat om ontwaterd zuiveringsslib onder hoge druk en bij hoge temperaturen om te zetten in groen gas.
  • Op het gebied van warmte zijn we in 2017 samen met Havenbedrijf Rotterdam en een aantal andere partijen een groot onderzoek gestart naar de haalbaarheid en realisatiewijze van een grootschalige warmte-infrastructuur in Zuid-Holland: de Warmterotonde Zuid-Holland.
  • We werken met Havenbedrijf Rotterdam en EBN aan een project dat afvang, transport en opslag van CO2 in lege gasvelden kan realiseren. Het onderzoek is inmiddels afgerond en hieruit blijkt dat het afvangen, transporteren en het opslaan van CO2, diep onder de Noordzee, technisch haalbaar is, en kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Gasunie draagt bij vanuit haar ervaring met de ontwikkeling van gasinfrastructuur en gastransport.
  • Vorig jaar trad Gasunie toe tot het consortium North Sea Wind Power Hub, dat  verder bestaat uit de bedrijven TenneT (Nederland en Duitsland), Energinet.dk en Havenbedrijf Rotterdam.

 Meer uitgebreide informatie over de verschillende projecten is te lezen in ons jaarverslag 2017.

German LNG Terminal

Gasunie heeft samen met de bedrijven Oiltanking en Vopak Holding de joint venture “German Terminal GmbH” (GLNG) opgericht met als doel de ontwikkeling van een LNG-terminal in Noord-Duitsland. Deze kan een belangrijke bijdrage leveren aan de diversificatie van de Duitse energievoorziening. Duitsland is voor zijn elektriciteitsproductie bezig met de uitfasering van kernenergie en ook de inzet van (bruin)kolen staat onder druk. Aardgas wordt daarbij beschouwd als een goed alternatief.

De LNG-terminal is voorzien in Brunsbüttel, aan de Elbe ten noorden van Hamburg. De joint venture heeft inmiddels de formele interesse ontvangen van een aanzienlijk aantal bedrijven. Deze interesse weerspiegelt de mogelijkheden van de terminal, variërend van het opslaan van geïmporteerd vloeibaar aardgas, het omzetten naar gas, tot de verdere distributie in vloeibare vorm. LNG is vanwege de lagere milieubelasting en aangescherpte wetgeving hiervoor een schoner brandstofalternatief voor de scheepvaart en het zware wegtransport.