Gasunie Deutschland

Transport

In de eerste helft van 2018 heeft GUD 83 TWh gas getransporteerd (2017: 99 TWh). De capaciteitsbenutting op het Nord Stream entrypunt in Greifswald was 50%, vergeleken met bijna volledige benutting in de eerste helft van 2017. Het volume op het entrypunt van Noordzeegas in Emden en Dornum was ca. 18 TWh minder dan in de eerste helft van 2017. Dit was onder andere het gevolg van opzeggingen van capaciteitscontracten bij de grensovergangen Greifswald en Ellund. De opbrengsten van transportcapaciteit in het eerste halfjaar van 2018 waren hierdoor lager dan verwacht.

Nieuwe aansluitingen

De lopende aanvragen voor nieuwe netwerkaansluitingen, onder meer voor een geplande LNG-terminal nabij Hamburg (Brunsbüttel) en voor een energiecentrale van Volkswagen in Wolfsburg, zijn volop in ontwikkeling. Volkswagen heeft inmiddels de definitieve investeringsbeslissing genomen voor het energiecentraleproject. Het consortium GLNG van de geplande LNG-terminal, is voornemens de definitieve investeringsbeslissing eind 2019 te nemen. Voor beide projecten is GUD begonnen met de vergunningsprocedures.

Gashandelsplaats GASPOOL

In de periode januari tot en met mei 2018 is het verhandeld volume op de virtuele gashandelsplaats GASPOOL met 758 TWh duidelijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (682 TWh). Dit was het gevolg van lage temperaturen in deze periode.

L-gas conversie

Door de afnemende productie van laagcalorisch gas moeten eindgebruikersinstallaties in Duitsland geschikt gemaakt worden voor H-gas. GUD heeft hiervoor sinds enkele jaren een programma ontwikkeld om zeker te stellen dat het gastransportnet optimaal benut blijft en om de transportzekerheid te kunnen blijven garanderen.

De eerste conversieprojecten zijn succesvol afgerond. In de eerste helft van 2018 vond de omschakeling van een gebied ten oosten van Hannover (Großburgwedel – Peine) plaats. De conversie van Bremen is begonnen en duurt tot 2019.