Veiligheidsresultaten

Veiligheid

Ten aanzien van veiligheid is de ambitie onder andere om de Total Reportable Frequency Index (TRFI) structureel te verlagen tot onder de 3,0. De TRFI is een ratio van het aantal ‘reportable’ ongevallen ten opzichte van het totaalaantal gewerkte uren.

In het eerste halfjaar van 2018 is de TRFI ruim binnen de gestelde norm gebleven. De actuele stand over de periode juli 2017 tot en met juni 2018 is 2,3. Dit is flink lager dan de stand in dezelfde periode van vorig jaar (4,0).

Leidingbeschadigingen

Ook het aantal leidingbeschadigingen met (de potentie tot) gasuitstroom vallen binnen onze veiligheidsambitie. De signaalwaarde is voor 2018 gesteld op minder dan 5 (minder dan 6 in 2017). Tot nu toe hebben er in 2018 twee leidingbeschadigingen plaatsgevonden. Bij een van deze twee leidingbeschadigingen vond daadwerkelijk gasuitstroom plaats. In het eerste halfjaar van 2018 hebben er in Nederland en Duitsland geen transportonderbrekingen plaatsgevonden als gevolg van leidingbeschadigingen.